Quixz eSports logo

Management

Tobias Barsnes

Tim Strutzberg

Sponsored by

Eternal Hosting